OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Niedziela Palmowa, 05.04.2020 r.

 

1.      W związku z pandemią koronawirusa. Z wszelkimi zarządzeniami władzy kościelnej, możemy się zapoznać na oficjalnych stronach internetowych naszej Archidiecezji bądź parafii. Przestrzegajmy zaleceń władzy państwowej i duchownej. Nie zapominajmy, że nad wszystkim czuwa Opatrzność Boża i w Niej przede wszystkim nasz ratunek.

2.      Sprawy kancelaryjne ustalajmy drogą telefoniczną (607-932-157).

3.      W Wielkim Tygodniu przez wszystkie dni z Wielką Sobotą włącznie, spowiedź św. jest codziennie o każdej porze dnia, proszę tylko zadzwonić na plebanię od strony kancelarii bądź na mój numer telefonu. W Wielki Czwartek od godz. 10.00 – do 11.00 będzie inny ksiądz niż ja. Tylko z głęboką wiarą człowiek jest w stanie przezwyciężyć obecną ,,pandemię lęku i stresu”. Kościół codziennie od 16.45 jest otwarty. Można naprawdę oczyścić swoje sumienie bez łamania jakichkolwiek zarządzeń władzy państwowej. Do chorych i starszych wiekiem udam się w każdej porze z posługą sakramentalną, proszę tylko o zgłoszenie.

4.      Cały czas do 11.04. br. włącznie obowiązuje zasada 5 osób w kościele. Dlatego w Triduum tylko tyle osób, poza księdzem i niezbędną asystą może uczestniczyć. Księża obecnie otrzymują już kary za nieprzestrzeganie tego wymogu. Nie potrafię zachowywać się jak ,,portier” drzwi kościelnych. Proszę o roztropne zachowanie. Pierwszeństwo udziału we Mszy św. ma rodzina zamawiająca Msze św., potem pozostali wierni. Ja nikogo nie wyproszę              z kościoła. Jeśli nałożą karę będę płacił, dopóki nam pieniędzy starczy. Chyba, że od razu otrzymamy 30 tys. zł. to tylko raz zapłacimy.            A potem? Nie wiem, co? Pewnie nowy, stanowczy proboszcz będzie konieczny? 

5.      Nie ma w tym roku tradycyjnego poświecenia pokarmów. Ojciec rodziny bądź inna osoba w rodzinie, może odmówić odpowiednie modlitwy, które załączam poniżej w naszych internetowych ogłoszeniach. Jednakże nawiedzajmy naszą świątynię w Triuduum, będzie otwarta przez cały dzień     i módlmy się, zachowując limit pięciu osób.

6.      Na chwilę obecną w dniu 12.04. br. kończy się rozporządzenie, co do 5 osób w świątyni i na nowo wraca 50 osób z księdzem i asystą włącznie.  Jeśli nie ulegnie, to zmianie, to w Wielkanoc byłoby sześć Mszy św. w naszym kościele. O godz. 6.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00 . Ale, to obserwujmy na stronie internetowej naszej parafii gdyż obecnie nic nie jest w tym względzie pewne.

7.      Niech nam Pan Bóg błogosławi a wstawiennictwo św. Jana Sarkandra niech nas nieustannie wspomaga.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący/a zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący/a mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący/a mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec lub przewodniczący/a: Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.