Proboszczowie, którzy dotychczas
pracowali w naszej parafii

 

 

testks. Błażej Borówka (01.09.2016-)

Obecny proboszcz parafii

 

 

 

 

testks. kan. Paweł Maciaszek (01.07.2015-31.08.2016)

 dr hab. teologii

 

 

 

testks. kan. Jarosław Ginter (12.06.1997-30.06.2015)

Pierwszy proboszcz naszej parafii. Rozpoczął budowę kościoła.

 mgr teologii