INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Poniedziałek, 18.10.2021 r.  

18.00   + Wiesława Neugebauera od Krystyny Więcek.

18.00   O błog. Boże i zdrowie dla Małgorzaty z racji imienin.

Wtorek, 19.10.2021 r.

 18.00 + Mariana Rajczyka od córki Marioli Zakłada z mężem i rodziną.

 18.00 + Jana Bartosika od uczestników pogrzebu.

Środa, 20.10.2021 r.

 18.00 + Henryka Psiuka od żony i córek.

 18.00 + Jana Kucharzewskiego od Janiny Stanek z synem.

Czwartek, 21.10.2021 r.

   18.00 + Zygfryda Ciemięgę od wnuczki Kingi z mężem.

   18.00 + Helenę Uflewską od Henryka Żyły z rodziną.

  Piątek, 22.10.2021 r.

 18.00 + Jerzego Motykę od rodz. Chojnowskich.

 18.00 + Jana Kozieła od współpracowników córki Magdaleny z Przychodni ,,Lekarz Domowy” w Częstochowie.

Sobota, 23.10.2021 r.

18.00 O błog. Boże dla Mieczysławy i Waldemara w 35 rocz. zaw. sakr. małżeństwa.

18.00 + Ryszarda Mercika od wnuczki Katarzyny z mężem i dziećmi.

Niedziela, 24.10.2021 r.

9.00     O błog. Boże i zdrowie dla Bogusławy w 50 rocz. urodzin.

10.30   +Tadeusza Pucha, Helenę, Bronisława Stępniów.

12.00   O błog. Boże w 40 rocz. zaw. sakr. małżeństwa Małgorzaty i Jerzego.

12.00   + Tadeusza, Aleksandrę, Tomasza Księżyków, zm. z rodz. Księżyków i Patorskich.