INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Poniedziałek, 29.11.2021 r.  

18.00  + Jana Bartosika od sąsiadów z ul. Cegielnianej.

18.00  + Lidię Sankowską w 3 r.śm. od wnuczek z rodzinami.

Wtorek, 30.11.2021 r.

 18.00 + Andrzeja Warzyszyńskiego.

 18.00 + Wandę Litke, Michała Złotego od syna Marka i córki Marzeny.

Środa, 01.12.2021 r.

 18.00 + Ryszarda Makowskiego od Ewy i Dariusza Nieszporskich z synami.

 18.00 + Alicję Kukułę od Haliny i Ludwika Madeja.

Czwartek, 02.12.2021 r.

   18.00 O błogosławieństwo Boże dla Żywego Różańca.

   18.00 + Stanisława Dębskiego od rodz. Muchów. 

Piątek, 03.12.2021 r.

 18.00 + Jana Kucharzewskiego od Zbigniewa Frączka z rodziną.

 18.00 + Elżbietę Kozak od swatowej Niny.

Sobota, 04.12.2021 r.

18.00 + Kazimierza, Teresę Kawów od Jana Kawy.

18.00 + Henryka w 9 r.śm., Barbarę Ociepów, Kazimierza Błaszczyka.

Niedziela, 05.12.2021 r.

9.00     + Janinę, Stefana Sulikowskich.

10.30   + Barbarę, Mariana Czechów.

12.00   + Ryszarda Kunerta.